Formularz odstąpienia od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

"KUBA" Czesław Laszuk , Jakuszów 43 , 59-222 Miłkowice

data wypełnienia oświadczenia: .....................................

data otrzymania przesyłki: .............................................

imię nazwisko kupującego: .............................................

adres kupującego: ..........................................................

adres e-mail z zamówienia: .............................................

kontakt tel: .......................................................................

nr zamówienia ( ze sklepu internetowego) .............................

numer paragonu/faktury: ......................................................

 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD ZAKUPÓW NA ODLEGŁOŚĆ.

 Zgodnie z art. 27 Prawa Konsumenckiego dotyczącego możliwości odstąpienia od umowy zakupu zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Prawa Konsumenckiego, informuję, że odstępuję od zakupu ( wymienić przedmioty):

1. .........................................................................

2. ..........................................................................

3. ..........................................................................

4. .........................................................................

Należność proszę przekazać w formie ( wypełnić tylko jedną)

1. Na rachunek bankowy :

nazwa banku: ....................................................

numer rachunku: .................................................

właściciel rachunku: ...........................................

2. Przekazem pocztowym na adres ( kwota zwrotu będzie obciążona kosztem przekazu pocztowego w wysokość 2% wartości przekazu +5zł)

 imię i nazwisko odbiorcy  .......................................

adres odbiorcy: .......................................................

Zgodnie z dyrektywą unijną i Regulaminem KubaNarzedzia.PL zwrotowi podlegają koszty:
- wartość zwracanych przedmiotów
- nie będą zwracane różnice dopłat za opcję płatności przy odbiorze, oraz innej, dogodniejszej ale i droższej formy wysyłki wybranej przez Klienta.

- Klient ponosi koszt wysyłki zwracanego towaru.

Podpis Klienta: ......................................................................

Śledź nas na Facebooku